Test FTP

🚴🏼‍♂️Test FTP en ciclisme.🚴🏼‍♂️

 

El test de FTP pretén estimar quina és la intensitat d’esforç que es pot realitzar durant aproximadament una hora sense acumulació d’acidosi perifèrica.🤔

Allen i Coggan van idear una protocol en el qual suggerien realitzar un test de 20’ per estimar-lo.

El protocol que proposen consisteix en fer un escalfament, a posteriori 5’ a fons ⚡️, una recuperació d’uns 10 minuts i després el test de 20’ ⚡️. Un cop obtinguem els resultat promig dels 20’ cal aplicar una correcció de 5% vaja… que has de multiplicar la potencia promitja per 0,95.📱
A partir d’aquí podràs extreure 2 valors, per una banda la p5’ i per altra la p20’.⚡️⚡️

I perquè serveix un ftp?🤔

En primer lloc per saber quina és la teva evolució 📈al llarg de la temporada i en segon lloc per establir les zones d’entrenament.📝

Ara bé, per saber amb més perspectiva quines capacitats millores caldrà que incloguis algun altre test o prova per acabar de modelar la teva corva de potencia.

Aquest test té una bona fiabilitat, té una reproduïbilitat absoluta molt alta (SEM=3W)🤙🏼🤙🏼
Això vol dir que si repetim el test en les mateixes condicions i millorem en més de 3W podem tenim la seguretat de que l’esportista ha millorat.🤜🏾🤛🏾⚡️

 

0 comentaris

Deixa un comentari


Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *