Test FTP

🚴🏼‍♂️Test FTP en ciclisme.🚴🏼‍♂️   El test de FTP pretén estimar quina és la intensitat d’esforç que es pot realitzar durant aproximadament una hora sense acumulació d’acidosi perifèrica.🤔 Allen…