Per què entrenar la força?

Per què entrenar la força? Segur que ja n’has sentit a parlar pero com ja sabras hi ha multitut d’estudis que indiquen que la força muscular millora la eficiència i la economia del moviment mitjançant la millora de la coordinació…